[RO] Infinit a ca?tigat contul Suzuki Romania, auto si moto, ?i preia integral comunicarea full service a brand-ului pe pia?a local?

Infinit Solutions Agency a ca?tigat contul Suzuki Romania, auto si moto, ?i preia integral comunicarea full service a brand-ului pe pia?a local?

?tim cu to?ii c? agen?iile creative nu se pot ab?ine cand vine vorba de contul unui brand auto.

Infinit Agency este cel mai bun exemplu, avand ?n portofoliu o bogat? experien?? format? din campanii ?i proiecte digitale f?cute de-a lungul timpului pentru juc?tori mari din pia?a local? din diferite industrii.

Recent, dorin?a de a lucra pe un astfel de cont a revenit ?i s-a potrivit la fix cu planurile ?japonezilor”.

Echipa Suzuki Romania se afla la sfar?itul anului 2017 ?n c?utarea unei noi agen?ii de creatie & comunicare full service pentru Auto ?i Moto. Infinit Agency a fost acolo s? accepte marea provocare, s? participe la pitch ?i s? bifeze toate condi?iile ?i exigen?ele Suzuki, nu doar din Romania, ci ?i regional, la vecinii din Ungaria.

Momentul este cu atat mai important cu cat Suzuki Romania ?mpline?te 10 ani pe pia?a local?, iar ofertele aniversare sunt un prilej memorabil de comunicare.

?Selec?ia unei agen?ii creative full service pentru un brand ca Suzuki, atat Auto cat ?i Moto, nu este un lucru u?or sau pe termen scurt, iar noi am luat acest subiect foarte ?n serios. Pitch-ul a fost unul complex ?i ne-am uitat atat la creativitatea agen?iilor participante, la knowledge-ul avansat ?n zona de digital, abilit??ile de planning ?i buying pe media 360 multichannel, cat ?i la zona de abilit??i de client service ?i project management – suntem un brand care poate avea ?i pan? la 10 proiecte ?ntr-o singur? lun?. Infinit Agency au fost noroco?ii ca?tig?tori, iar colaborarea este deja una bun? ?i suntem foarte ferici?i cu alegerea f?cut?. Suzuki are foarte multe de spus ?n pia?a Auto, ?i o va face al?turi de partenerul nostru Infinit pentru urm?torii ani.”,??Nicoleta Gerea (Office Leader Suzuki Romania).

 

Demaraj in forta la ?nceput de an – cel pu?in 10 proiecte ?i campanii ?n paralel din prima lun?!

Echipa Infinit Agency a trebuit s?-?i revin? repede dup? euforia r?spunsului pozitiv ?i s? se apuce tactic de treab?. Unul dintre primele brief-uri importante a fost lansarea unui nou model ?n Romania, la Salonul Interna?ional Auto Bucure?ti. Conferinta de presa si activarile de la stand au ie?it conform planului, ?n ciuda unui deadline strans, iar pasiona?ii de autoturisme s-au putut bucura de modelele Suzuki ?i de prezentarea ofertelor aniversare de 10 ani.

?n paralel, Suzuki & Infinit au lansat o campanie masiv? pe modelele Vitara ?i S-Cross, al?turi de logo-ul aniversar, iar spoturile adaptate de pe TV, ad-urile din online, Social Media ?i asseturile brand-ului func?ioneaz? ?mpreun? pentru a le oferi fanilor Suzuki motive de s?rb?toare.

R?spunsuri rapide pentru o curs? lung?.

Infinit Agency a lansat deja prima campanie multichannel 360 digital centric, dar ?i cu suport TV ?i dou? asseturi noi pentru modelele Vitara ?i S-Cross.

?

Toate mecanismele au fost puse ?n func?iune ?nc? din prima lun?, iar campaniile de performance ?i awareness sunt deja sus pe toate mediile.

Ecosistemele create de Infinit sunt deja recunoscute ?n pia?a romaneasc?, dar ?i Vest European? pentru rezultate, a?a c? cifrele pozitive ?ncep s? ?i apar?.

Landing page-urile pentru modelele Vitara ?i S-Cross genereaz? deja lead-uri complete ?i de calitate, iar invita?ia la test drive prime?te deja o mul?ime de r?spunsuri. Programul RABLA este ?n focus ?n Q1 ?i Q2, iar ?mpreun? cu oferta aniversar? caut? s? atrag? cat mai mul?i consumatori dornici s? combine bucuria unui autoturism nou cu experien?a Suzuki.

De?i zona de performance va fi mereu pe primul loc, echipele Infinit Agency ?i Suzuki Romania promit ?i activ?ri speciale ?n viitor, care s? loializeze ?i s? ?ntoarc? privirile spre caracteristicile competitive ?i accesibile ale modelelor brand-ului japonez.

 

?Orice companie, brand sau agen?ie ?la zi” ?n?elege c? nu mai exist? de multa vreme ?online” sau ?offline” – noi administr?m ?360 customer experience” ?n numele brand-ului. Ne-am dorit foarte mult acest cont ?i cred c? s-a v?zut ?i ?n pitch din moment ce l-am ?i ca?tigat. Suntem impresiona?i de brand-ul ?i de modelele Suzuki, dar ?i de echipa pe care am g?sit-o acolo ?i credem foarte mult ?n ceea ce facem deja ?mpreun? ?i vom face ?n urm?torii ani. ?mbinarea creativit??ii cu strategie bun?, media planning ?i buying ?smart”, totul pe o intelegere foarte clara a ?customer journey”-ului, este solu?ia pe care merge Infinit pentru c?, la sfar?itul zilei, obiectivul unei agen?ii este s? livreze rezultate clare de business ?n cel mai creativ mod posibil. Mul?umim Suzuki pentru ?ncredere! – Dōmo arigatōgozaimashita!? ?Alex Cernatescu (CEO & Co-Founder – Infinit Agency).

 

Ca rezultate, colaboarea Infinit ?i Suzuki a reu?it s? aduc? deja o medie de peste 50 lead-uri/?nscrieri la test-drive pe zi, deci peste 1.000 de astfel de lead-uri pe lun?, ceea ce este un rezultat foarte bun pentru pia?a romaneasc? Auto.

Folosim atat canale media clasice, cum ar fi TV-ul, dar mai ales canale digitale, unde, pe lang? Google sau Facebook plus regii locale, mai utiliz?m ?i tehnologii cum ar fi Programatic, campanii de geo-localizare, campanii de mobile ?i multe altele pentru un mix optim de campanie.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

成年爽片在线免费观看